+45 28 11 70 33 isoterm@isoterm.dk

For-test

God erfaring med en for-test

Vi har erfaring for, at det er klogt at udføre en test af klimaskærmen, når den er færdiggjort, men før beklædningen monteres, især hvis der er tvivl om, hvorvidt 99,9 % af hullerne er lukket. Vores erfaring viser, at omkostningerne ved at rette eventuelle mangler efterfølgende kan blive meget dyrere end omkostningerne ved en ekstra test.

Til denne test anvender vi termografiudstyr både med over- og undertryk. Termografiudstyr gør det muligt at identificere varme- eller kuldeforskelle på overflader og dermed afsløre utætheder i klimaskærmen. Ved at udføre denne test kan vi

præcist identificere eventuelle fejl og mangler i klimaskærmen.

Rapporten, der udarbejdes efter testen, indeholder en detaljeret redegørelse for eventuelle fejl og mangler, der er opdaget under testprocessen. Denne rapport fungerer som en dokumentation for klimaskærmens tilstand og de nødvendige udbedringer.

Hvis testen afslører, at klimaskærmen ikke opfylder kravene, er det normal praksis, at håndværkerne straks udfører de nødvendige udbedringer. Efter udbedringerne gentager vi testen for at sikre, at klimaskærmen nu opfylder de nødvendige krav.

Ved at udføre denne test sikrer vi, at klimaskærmen er korrekt udført og opfylder de nødvendige standarder for energieffektivitet og tæthed. Dette bidrager til at minimere energitab, forbedre komforten i bygningen og reducere eventuelle efterfølgende omkostninger ved reparation af mangler.

På den måde er testen for trykprøvning og den efterfølgende rapport afgørende for at sikre kvaliteten af klimaskærmen og forhindre potentielle problemer i bygningens levetid.

Isoterms ISO-9001 certificering

Iso-9001

Isoterm er en ISO-9001 certificeret virksomhed, hvilket gør at vi møder en række internationale standarter, som sikrer dig, at du får det bedste stykke arbejde udført.

Hvad er en ISO 9001 certificering? Læs mere her

 

Certifikat: 6776 energimærkning, 7278 tæthedsmåling og bygningstermografi

Kontakt os

Vi vil så gerne hjælpe dig og tilbyde vores mange års erfaring med kontrol af klimaskærme og isolering, samt udførelse af energiberegninger, så kontakt os endelig.