+45 28 11 70 33 isoterm@isoterm.dk

Trykprøvning

Trykprøvningstest

Formøde

Med et formøde, er det mulig, at komme problemer i forkøbet, samt få en god løsningsmuligheder.

Læs mere →

For-test

For-test er en god måde at under-søge og teste nye opbygninger og ansatte, før man opsætter beklædning.
Læs mere →

Slut-test

Slut-test udføres vi lovkravens test af bygningen. Hvor bygherre-og mester kan sikre at arbejdet er udført korrekt.
Læs mere →

MED TRYKPRØVNING KAN VI FINDE UTÆTHEDER I ENHVER BYGNING

Siden den 01.04.06 blev der stillet nye lovkrav til bygningsreglementet om utætheden i klimaskærm i nybebyggelse.

Trykprøvning testens tre facer:

  • Hvis det er første gang, man skal opføre de nye regler, kan vi afholde et formøde.
  • Hvis man ikke har rutinen, anbefales det, at man laver en for-test før montering af beklædningen.
  • Til sidst laves en slut test, som udføres når hele huset er nøglefærdigt.

Tætheden i byggerier

Om en bygning er tæt, afhænger af om alle parter i byggeriet udfører sin del korrekt, så der ikke opstår fejl og mangler, som kan ødelægge bygningens tæthed. Derfor er det vigtigt, at alle parter og håndværkere i byggeriet er opmærksomme på at tætne alle gennembrydninger i forbindelse med jeres arbejde, så der ikke bliver ødelagt noget i processen, som allerede var sikret tætheden i byggeriet.

En meget vigtig del af et byggeri er derfor projekteringen og styringen af byggeriet, så alle parter ved hvem der er ansvarlig for at tætheden reetableres, så tætheden er korrekt, når byggeriet står færdigt. Trykprøvningen vil herefter kunne fortælle, om der er nogle steder i byggeriets konstruktion, som er utæt.

Klimaskærm

Husets klimaskærm er alt det der skiller ude fra inde, dvs. ydervægge, tag, døre, vinduer osv. Det er altså alt det som beskytter huset mod det omkringliggende klima. Klimaskærmen skal beskytte huset mod vind og vejr, og derfor er det en vigtig del af byggefasen især i forhold til tætheden i byggeriet.

For at finde ud af om klimaskærmen er utæt, foretages der en trykprøve. Hvis det viser sig, at en klimaskærm er utæt, kan det medføre byggeskader på huset. Dette sker hvis der opstår et overtryk på forsiden af huset, og dermed et undertryk på bagsiden af huset, som fører til at vinden trænger ind ved alle utæthederne. Er utæt klimaskærmen omkring dit hus i de kolde vintermåneder kan medføre skimmelsvamp og i værste fald svamp, fordi varm luft kondenserer ud gennem utæthederne i klimaskærmen, og giver fugt i bygningens konstruktion.

I et hus med en tæt klimaskærm kan ventilationen styres efter behov. Den ventilationsluft, der kommer ind i boligen, kommer ind gennem egnede udeluftventiler.

En utæt klimaskærm kan føre til byggeskader. Når et hus påvirkes af vind, opstår der et overtryk på forsiden af huset (den luv side) og et undertryk på bagsiden af huset (den læ side). Det ændrer luftstrømmen og medfører, at luften trænger ind ved alle utætheder som vist. Når det sker, kan ventilationen ikke længere kontrolleres.